Vi setter Jesus Kristus, Bibelen og Guds ord først

Velkommen til Pinsekirken Ski

Pinsekirken Ski har en visjon om å være en levende menighet, med plass til alle, der Jesus og Guds ord står i fokus.

Vi tror på én treenig Gud, i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Aktuelt

Pinsekirken Salen Ski vil avholde møter torsdager kl 12 i juli og første del av august. Det blir lovsang, bibeltimer, bønn og fellesskap. Astrid Nestvold leder møtene.

Alle er velkommen.

shutterstockbasic 342646838 1

4. juli kl 12- Bønnemøte

Møteleder: Astrid Nestvold